utolsó frissítés:


1. Személyi adatok:

Név: Sipos Gábor
Lakcím: 400124 Kolozsvár, bd. 21 Decembrie, nr. 37 / 24.
Születési dátum: 1951. október 30.
Telefon: 00 40 (0)264 599555
Mail: siposg@personal.ro
Munkahely: Az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Gyűjtőlevéltára, BBTE, Középkortörténeti tanszék
Munkahelyi elérhetőség: Levéltár: Farkas u. 16/A, 00 40 (0)264 439481
Kommunikáció nyelve: magyar, román, német, francia
Kutatási terület: református egyháztörténet, nyomda- és könyvtártörténet, iskolatörténet, régi magyar irodalom

2. Tanulmányok:

1998 PhD fokozat, Szeged
1970–1974 egyetemi tanulmányok: Kolozsvár, BBTE Történelem szak
1966–1970 középiskolai tanulmányok, Kraszna


3. Munkahelyek:

1998-tól BBTE, Középkortörténeti tanszék, történelem-könyvtár szak, docens
1977-től az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári Gyűjtőlevéltára, főlevéltáros
1974–1977 Noszolyi Általános Iskola, történelemtanár


4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

Együttműködés az egyházi levéltári anyag védelme és begyűjtése terén a NKÖM Levéltári osztályával.
Szakmai kapcsolat a Szegedi TE Régi magyar irodalom tanszékével művelődéstörténeti és könyvtörténeti téren.
Nemzetközi és hazai szakmai konferenciákon való részvétel 1980 óta (Bukarest, Budapest, Szeged, Vilnius, Róma, Bécs, Nagykőrös, Sárospatak, Debrecen, Marosvásárhely stb.)
Sapientia-KPI támogatásával, 2002 okt.–2004 szept. között a kolozsvári Akadémiai Könyvtár RMK-gyűjteményei katalógusának összeállítása.
A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Egyháztörténeti tanszékével együttműködve az erdélyi református zsinatok 17–18. századi iratainak összegyűjtése és kiadása.